ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ЗА СПАСИТЕЛНИ ЛОДКИ И МЕХАНИЗМИ

Съгласно изискванията на SOLAS и в съответствие с IMO Res. MSC1 circ. 1206 res. MSC 152 (78), можем да Ви предложим следните услуги :

→ Годишна и 5-годишна инспекция и сервиз на спасителни и дежурни лодки, включително освобождаващи устройства

→ Годишна и 5-годишна инспекция и сервиз на спускови устройства

→ Годишна и 5-годишна инспекция и сервиз на спускови и освобождаващи устройства за спасителни плотове

→ Модификация или доставка на нови освобождаващи устройства съгласно  IMO res. MSC1/ circ.1392

→ Статични и динамични изпитвания под товар на спускови устройства на спасителни и дежурни лодки, провизионни и товарни кранове

Вистамар ООД разполага със собствени водни торби с различни обеми и динамометри за изпитване под товар.

Галерия