ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ

→ Инспекция, ремонт, поддръжка и калибриране на стационарни и портативни газ детектори и газ детекторни системи в съответствие с MSC.1 Circ 1370.  Препоръчителен период на калибриране - 6 месеца.
Доставка на нови газ детектори.

→ Анализ качеството на въздуха от въздушни компресори и бутилки съгласно MSC Circ. 850

→ Анализ на проби  пенообразуватели / концентрати пяна от танкове на кораби съгласно MSC.1  / Circ. 1312

Галерия