ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ

УСЛУГИ ЗА МОРСКИ  ПЛАВАТЕЛНИ  СЪДОВЕ :

→ Оторизиран Сервиз и Мобилна станция за Техническо обслужване, презареждане, хидравлично изпитание и ремонт на всички видове носими , возими и стационарни пожарогасители.

→ Инспекция, ремонт на дихателни апарати, самоспасители, хидравличен тест на въздушни бутилки

→ Проектиране, изграждане и последващо обслужване на Аерозолни и СО2 гасителни системи на  плавателни съдове.

→ Производство на хидравлични маркучи

→ Хидравлично изпитание и зареждане на стоманени и композитни бутилки


УСЛУГИ ЗА ОБЕКТИ НА СУШАТА :

→ Оторизиран Сервиз и Мобилна станция за Техническо обслужване, презареждане, хидравлично изпитание и ремонт на всички видове носими , возими и стационарни пожарогасители.

→ Годишно и 5-годишно обслужване на вътрешни пожарни кранове ( пожарни касети )

→ Изготвяне на противопожарна документация - пожарни досиета, евакуационни схеми, инструкции за пожарна безопасност на обекти.

→ Изграждане и абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи ( ПИС ) и ( ПГС )

→ Изграждане и ремонт на евакуационно осветление.

→ Хидравлично изпитание и зареждане на стоманени и композитни бутилки, както и на водолазни бутилки

→ Комплексно абонаментно противопожарно обслужване на обекти.

Галерия