Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

8000 Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 52
тел/ факс 056 / 84 36 75 ; 
е-mail : office@vistamarltd.com

Управители
Кристина Стаева                                 Диляна Стаева  
тел. 056 / 84 36 75                               тел. 056 / 84 36 75
e-mail : kstaeva@vistamarltd.com      dstaeva@vistamarltd.com


Сервизна станция спасително и противопожарно оборудване, спасителни плотове,
Спасителни Лодки, Лодбалки и Куки, CO2 системи :

тел. 056 / 84 36 75 ;  e-mail: technical@vistamarltd.com

Инж. Милен Василев                   Стоян Драгов
моб. 0888 / 318 909                       моб. 0896 / 700 333

Търговски отдел
тел. 056 / 84 36 75 ;  е-mail: sales@vistamarltd.com

Радослав Петров                Диляна Стаева
       моб. 0896 / 698 534          dstaeva@vistamarltd.com

Корабно техническо и провизионно снабдяване  :
тел. 056 / 84 36 75 ;  е-mail: sales@vistamarltd.com

        Радослав Петров              
моб.  0896 / 698 534

    
Счетоводство : Снежана Андреева
тел. 056 / 84 36 75   е-mail : accounting@vistamarltd.com

Магазин ВИСТАМАР - Бургас  - 8000 Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 51
тел.  0894 / 393 597 - Григорий Желязков

Работно време :  Понеделник - Петък - 08.30 - 17.00 h
Събота и Неделя - почивни дни


ОФИС - КЛОН ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

9000 Варна, ул. Александър Дякович 45
тел. 052 / 653 533  ;  е-mail : varna@vistamarltd.com

Сервизна станция спасително и противопожарно оборудване, спасителни плотове, корабно техническо и провизионно снабдяване :
тел. 052 / 653 533 ;  е-mail : varna@vistamarltd.com

Кристина Стаева
моб. 0888 / 564 744 ;

Отдел Пожарна безопасност на сушата :
тел. 052 / 653 533 ; е-mail : varna@vistamarltd.com

Радостин Раденков
моб. 0896 / 698 538

Магазин ВИСТАМАР - Варна - 9000 Варна, ул. Александър Дякович 45
тел. 052 / 653 533 ; моб. 0895 / 702 047 

Работно време : Понеделник - Петък - 08.30 - 17.00 h
Събота и Неделя - почивни дни