ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ЗА МОРСКА СПАСИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

Оторизирана сервизна станция за годишна, 5-годишна инспекция и сервиз на морски спасителни средства :

→ освидетелстване на твърди и надуваеми спасителни жилетки

→ освидетелстване на спасителни пояси / кръгове

→ освидетелстване на хидрокостюми, химически и пожарникарски облекла

→ освидетелстване на диелектрични боти, ръкавици, пътеки, килимчета

→ освидетелстване на пилотски и щорм трапове


Галерия