Сертификати

SURVITEC GROUP

RFD Сертификат Сервизна станция за спасителни плотове DSB Сертификат сервизна станция за спасителни плотове

ИА " Морска Администрация"

Свидетелство за доставчик на услуги

UZEMIK

Сертификат сервизна станция Вистамар Варна Сертификат сервизна станция Вистамар Бургас

ГДПБЗН

Разрешение противопожарни системи и съоръжения Разрешение сервиз пожарогасители Разрешение противопожарно обезопасяване на обекти Варна Разрешение противопожарно обезопасяване на обекти Бургас

Български корабен регистър

Сертификат спасителни лодки и спускови устройства Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати

Руски морски корабен регистър

Сертификат спасителни лодки, спускови устройства (2 стр.) Сертификат спасителни лодки, спускови устройства

RINA

Сертификат лаборатория анализ пенообразуватели (2 стр.) Сертификат лаборатория анализ пенообразуватели Сертификат за сервиз на спасително и противопожарно оборудване

PALFINGER

Сертификат инспекция лодки

NKK

NKK Сертификат Спасително оборудване (2 стр.) NKK Сертификат Спасително оборудване Сертификат спасителни плотове, хидростатични разединители Сертификат спасителни лодки и спускови устройства (2 стр.) Сертификат спасителни лодки и спускови устройства Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати (2 стр.) Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати

Lloyd's Register

Сертификат спасителни плотове, лодки, жилетки и др. Сертификат спасителни лодки, куки, спускови устройства Сертификат хидрокостюми, хидравлични тестове на съдове, повдигателни съоръжения Сертификат дихателни апарати, противопожарно оборудване и системи

FUJIKURA

Сертификат за инспекция на спасителни плотове

BALDEN

Сертификат инспекция лодки

ARIMAR

Сертификат за инспекция на спасителни плотове

ADOMS

Сертификат спускови устройства и освобождаващи механизми за спасителни плотове и лодки (2 стр.) Сертификат спускови устройства и освобождаващи механизми за спасителни плотове и лодки

DNV-GL

Сертификат на системата за управление на качеството ISO 9001:2008