Морско противопожарно оборудване

Dromon Bureau of shipping (DBS)

Сертификат противопожарно оборудване и системи

BUREAU VERITAS

Сертификат противопожарно оборудване и системи (2 стр.) Сертификат противопожарно оборудване и системи Сертификат дихателни апарати, газ детектори (2 стр.) Сертификат дихателни апарати, газ детектори

Български корабен регистър

Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати

RINA

Сертификат лаборатория анализ пенообразуватели (2 стр.) Сертификат лаборатория анализ пенообразуватели

NKK

Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати (2 стр.) Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати

Lloyd's Register

Сертификат хидрокостюми, хидравлични тестове на съдове, повдигателни съоръжения Сертификат дихателни апарати, противопожарно оборудване и системи

DNV-GL

Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати (2 стр.) Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати