Морско противопожарно оборудване

Български корабен регистър

Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати

RINA

Сертификат лаборатория анализ пенообразуватели (2 стр.) Сертификат лаборатория анализ пенообразуватели

NKK

Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати (2 стр.) Сертификат противопожарно оборудване и системи, дихателни апарати

Lloyd's Register

Сертификат хидрокостюми, хидравлични тестове на съдове, повдигателни съоръжения Сертификат дихателни апарати, противопожарно оборудване и системи