Спасителни Лодки, спускови устройства и куки

Български корабен регистър

Сертификат спасителни лодки и спускови устройства

Руски морски корабен регистър

Сертификат спасителни лодки, спускови устройства (2 стр.) Сертификат спасителни лодки, спускови устройства

NKK

Сертификат спасителни лодки и спускови устройства (2 стр.) Сертификат спасителни лодки и спускови устройства

Lloyd's Register

Сертификат спасителни лодки, куки, спускови устройства

ADOMS

Сертификат спускови устройства и освобождаващи механизми за спасителни плотове и лодки (2 стр.) Сертификат спускови устройства и освобождаващи механизми за спасителни плотове и лодки